Download onze boomkwekerijen flyer

boomkwekerijenMICOSAT F is een hoog geconcetreerde entstof van nuttige schimmels en bacteriën die van nature in de bodem, rondom de wortels en op het blad van planten voorkomen. Gezamenlijk zorgen deze micro-organismen voor optimale omstandigheden voor de groei van de planten. Ze stimuleren de wortelgroei en verbeteren de opname van voedingstoffen en spoorelementen. De planten groeien niet alleen beter, maar zijn ook beter bestand tegen droogte, ziekten en andere stressfactoren.

Door gebruik van Micosat F wordt de natuurlijke microbiële balans in het bodem-plant-systeem hersteld. Ziekteverwekkers kunnen daardoor minder schade veroorzaken en de voor de bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur belangrijke microbiële activiteit wordt verhoogd.

Micosat, mycorrhizae, schimmels en bacteriën

  • Vergroot de wortelstructuur
  • Verbetert de opbrengst
  • Vermindert toevoegen van chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen
  • Is 100% biologisch (SKAL)
  • Laat geen residuen achter op het gewas
  • Streeft naar een duurzame land- en tuinbouw

Micosat F wordt geleverd in granulaat (korrel) vorm voor bij het planten of mengen in de potgrond. De Micosat F WP producten worden geleverd in poedervorm en kunnen in water worden opgelost. Deze producten kunnen op het blad of op de grond gesproeid worden, of via de druppelaar worden toegediend.

Micosat F granulaat wortelgroei, bodemleven, endomycorrhiza
Micosat F Forest granulaat wortelgroei, bodemleven, endo- en ectomycorrhiza
Micosat F TAB WP poeder weerbaarder tegen schimmels en bacteriën
Micosat F DP10 WP poeder weerbaarder tegen bacteriën en schimmels
Micosat F LEN WP poeder weerbaarder tegen nematoden en schimmels
Micosat dosering per lengte
Micosat Forest F Forest
  Eik Fruitboom Conifeer
15 cm 4 2,5 4
20 cm 4 2,5 4
25 cm 4 3 4
30 cm 4 4 4
40 cm 8 4 8
50 cm 8 8 8
60 cm 8 8 8
70 cm 10 10 10
80 cm 10 10 10
90 cm 10 15 10
100 cm 15 15 15
120 cm 15 20 15
150 cm 15 30 15
200 cm 20 40 20
tot 300 cm 30   30
tot 400 cm 40   40

Micosat producten voor de gewas verzorging in de boomkwekerij: Micosat DP10 WP, Micosat PO WP, Micosat TAB PLUS WP, Micosat VO12 WP

Gaat het om 2 kg/ha per teeltseizoen
Wekelijks spuiten (eventueel 10 dgn.), lettend op regen en aanwas nieuw blad.
Bij de start 200 g/ha, vervolgens (bij meer blad) 250 g/ha en later (weinig nieuw/onbedekt blad meer) afbouwen naar 200 g/ha tot 150 g/ha.

Aanvankelijk (bij veel nieuw blad) elke 7 dagen, later elke 10 dagen.
Periode half mei – augustus.
Bij regenbuien van meer dan 20 mm binnen 48 uur een nieuwe bespuiting uitvoeren.

Als men pas start als er al veel blad aan de boom zit (dus niet vanaf begin uitloop) adviseer ik een eerste bespuiting van 500 g/ha, vervolgens 300 g/ha en vervolgen zoals hier boven

Bij grote bomen ofwel gewas met veel blad alles wellicht nog 100 g/ha verhogen.

Belangrijk is ook of al aantasting aanwezig bij de start!