Uitnodiging informatiemiddag bij Proefboerderij Rusthoeve

Deze periode is bij uitstek een goed moment om terug te kijken naar het afgelopen teeltseizoen, maar ook om vooruit te kijken naar een mooi, nieuw jaar. Dat geldt zeker voor de akkerbouw en de fruit- en bollenteelt, en dus ook voor Micosat.

Lees verder

Micosat, mycorrhizae, schimmels en bacteriën

  • Vergroot de wortelstructuur
  • Verbetert de opbrengst
  • Vermindert toevoegen van chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen
  • Is 100% biologisch (SKAL)
  • Laat geen residuen achter op het gewas
  • Streeft naar een duurzame land- en tuinbouw