Aardappel Demodag Online

Natuurlijk, ook Micosat neemt deel aan de Aardappel Demodag Online, vanaf 19 augustus 2020

Micosat, mycorrhizae, schimmels en bacteriën

  • Vergroot de wortelstructuur
  • Verbetert de opbrengst
  • Vermindert toevoegen van chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen
  • Is 100% biologisch (SKAL)
  • Laat geen residuen achter op het gewas
  • Streeft naar een duurzame land- en tuinbouw