DP-2Micosat is een hoog geconcentreerde entstof van mycorrhiza, nuttige schimmels en bacteriën die van nature in de bodem, rondom de wortels en op het blad van planten voorkomen. Gezamenlijk zorgen deze micro-organismen voor optimale omstandigheden voor de groei van planten. Ze stimuleren de wortelgroei en verbeteren de opname van voedingstoffen en sporenelementen. De planten groeien beter en zijn beter bestand tegen droogte, ziekten en andere stressfactoren.

Door gebruik van Micosat wordt de natuurlijke microbiële balans in het bodem-plant systeem hersteld. Ziekteverwekkers kunnen zo minder schade veroorzaken en de voor bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur belangrijke microbiële activiteit wordt verhoogd.

  • 100% natuurlijk, toegestaan in de biologisch teelt (SKAL)
  • Bevordert de wortelgroei en daarmee de opname van voedingstoffen
  • Verhoogt de weerstand van de plant tegen droogte en ziekten
  • Verhoogt de opbrengst op een duurzame manier
  • Verhoogt het gehalte aan antioxidanten en reduceert nitraat in eetbare producten
  • Laat geen residuen achter op het gewas
  • Geeft plant meer weerstand tegen “ondergrondse” schimmel ziektes
Samenstelling Verpakking
Mycorrhiza
10 % (w/w)
vermalen wortels met sporen en mycelium (crude inoculum) van minimaal 5 soorten arbusculaire mycorrhiza-schimmels
Gloumus coronatum GU-53
Gloumus caledonium GM-24
Gloumus intraradices GG-31
Gloumus mosseae GP-11
Gloumus viscosum GC-41
1 kg
Andere micro-organismen
(rizosfeer bacteriën en saprofytische schimmels)
8 % (w/w) met minimaal 4 x 108 CFU/g
Agrobacterium radiobacter AR-39
Bacillus subtilis BR-62
Streptomyces spp. SA -55
Trichoderma harzianum TH-27
Trichoderma viride TV-03
Inerte drager
water-oplosbaar poeder
Toepassing Dosering Applicatie
Fruitbomen
Druiven
Kiwi
Tomaten
Komkommers
Paprika’s
Bloembollen
.... en andere gewassen
2 kg/ha per keer
in afstanden van 2-3 weken
in water oplosbaar ca 4gr/ltr
open veld
4 - 8 kg/ha per groeicyclus
in water oplosbaar 10gr/ltr
Kas-teelt
8 - 10 kg/ha per groeicyclus
in water oplosbaar 12gr/ltr
Oplossen in water en aanbrengen tijdens het planten, op de grond (irrigatie, injectie) of op het blad (spuiten). In een vroeg groeistadium beginnen met de behandelingen.
Houtachtige gewassen: tijdens de vroege groei aanbrengen d.m.v. irrigatie of grondinjectie. Vanaf het eind van de bloei tot het rijpen van de eerste vruchten 3-4 bladbehandelingen, om de 15-20 dagen.
(Deze doseringen zijn geschat. Raadpleeg uw bioloog of neem contact met micosat op.)

Verenigbaarheid: Het verdient de voorkeur om Micosat apart te gebruiken, hoewel het eventueel wel gecombineerd kan worden met andere (biologische) middelen.

Kwaliteit en garantie: Micosat bevat levende micro-organismen zoals ze van nature voorkomen in Europese bodems. Het product is vrij van ziekteverwekkers en kiemremmers, en bevat geen GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen). Conform EU-verordening 889/2008 mag het gebruikt worden in de biologische teelt. Micosat is reukloos en geeft daarom geen nare luchtjes of smaak aan aromatische planten en kruiden.

Volg bij gebruik de gegeven instructies. Omdat er geen controle kan worden uitgeoefend op opslag, toepassing en gebruiksomstandigheden, neemt de koper de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van dit product.

Gezondheid en veiligheid: Natuurlijk product, niet schadelijk voor het milieu. Niet geschikt voor consumptie. Inademen en oogcontact vermijden. Bij oogcontact goed met water spoelen. Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag: koel (10-25 °C), droog en donker bewaren en binnen 1 jaar gebruiken.

Producent: CCS Aosta s.r.l., Italië

Distributie: Micosat Nederland