LEN-2Micosat is een hoog geconcentreerde entstof van mycorrhiza, nuttige schimmels en bacteriën die van nature in de bodem, rondom de wortels en op het blad van planten voorkomen. Gezamenlijk zorgen deze micro-organismen voor optimale omstandigheden voor de groei van planten. Ze stimuleren de wortelgroei en verbeteren de opname van voedingstoffen en sporenelementen. De planten groeien beter en zijn beter bestand tegen droogte, ziekten en andere stressfactoren.

Door gebruik van Micosat wordt de natuurlijke microbiële balans in het bodem-plant systeem hersteld. Ziekteverwekkers kunnen zo minder schade veroorzaken en de voor bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur belangrijke microbiële activiteit wordt verhoogd.

  • 100% natuurlijk, toegestaan in de biologisch teelt (SKAL goedkeur)
  • Bevordert de wortelgroei en daarmee de opname van voedingstoffen
  • Verhoogt de weerstand van de plant tegen droogte en ziekten
  • Verhoogt de opbrengst op een duurzame manier
  • Verhoogt het gehalte aan anti-oxidanten en reduceert nitraat in eetbare producten
  • Laat geen residuen achter op het gewas
Samenstelling Verpakking
Mycorrhiza
Minimaal 10 % (w/w)
vermalen wortels met sporen en mycelium (crude inoculum) van minimaal 5 soorten arbusculaire mycorrhiza-schimmels
Gloumus coronatum GU-53
Gloumus caledonium GM-24
Gloumus mosseae GP-11
Gloumus viscosum GC-41
Rhizophagus irregularis RI-31
100 gr
1 kg
Andere micro-organismen
(rhizosfeer bacteriën en saprofytische schimmels)
8,5 % (w/w) met minimaal 7,2 x 106 CFU/g
Streptomyces spp. SB-14
Streptomyces avernichilis SC-42
Streptomyces spp. ST-60
Pochonia chlamydosporia PC-50
Inerte drager
In water oplosbaar poeder
Toepassing Dosering Applicatie
zaad
Steenvruchten, fruitbomen
Laan- en sierbomen.
Citrusvruchten, Aardbei, Bladgroente
2 - 4 kg /ha
In water oplossen 10-20 gr/ltr
4 – 8 kg/ha
In water oplosbaar ca 15 gr/tr
Sproeien, aangieten, via substraat. Oplossen in water 10-20 gr/ltr.
(Deze doseringen zijn geschat. Raadpleeg uw bioloog of neem contact met micosat op.)

Verenigbaarheid: Het verdient de voorkeur om Micosat apart te gebruiken, hoewel het eventueel wel gecombineerd kan worden met andere (biologische) middelen.

Kwaliteit en garantie: Micosat bevat levende micro-organismen zoals ze van nature voorkomen in Europese bodems. Het product is vrij van ziekteverwekkers en kiemremmers, en bevat geen GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen). Conform EU-verordening 889/2008 mag het gebruikt worden in de biologische teelt. Micosat is reukloos en geeft daarom geen nare luchtjes of smaak aan aromatische planten en kruiden.

Volg bij gebruik de gegeven instructies. Omdat er geen controle kan worden uitgeoefend op opslag, toepassing en gebruiksomstandigheden, neemt de koper de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van dit product.

Gezondheid en veiligheid: Natuurlijk product, niet schadelijk voor het milieu. Niet geschikt voor consumptie. Inademen en oogcontact vermijden. Bij oogcontact goed met water spoelen. Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag: koel (10-25 °C), droog en donker bewaren en binnen 1 jaar gebruiken.

Producent: CCS Aosta s.r.l., Italië

Distributie: Micosat Nederland